Plan for utdanningsfaglig kompetanse

Plan for utdanningsfaglig kompetanse

I dette skjema kan du lage en plan for hvordan og når du skal oppnå utdanningsfaglig kompetanse i hht. til kompetansekravene i forskrift om ansettelse og opprykk til undervisnings- og forskningsstillinger.

Merk følgende:

1. Før du fyller ut - vennligst les gjennom les gjennom hvilke krav som gjelder for utdanningsfaglig kompetanse for din stillingstype. Se Enhet for læring sine nettsider, fanen "Pedagogisk kompetanse".

2. Dette er ikke et skjema for å søke fritak eller unntak fra de forskriftsfestede kravene.