Søknad om godkjenning av utdanningsfaglig kompetanse

Søknad om godkjenning av utdanningsfaglig kompetanse

Med dette skjema søker du om godkjenning av utdanningsfaglig kompetanse.

Merk følgende:

1. Før du fyller ut - vennligst les gjennom les gjennom hvilke krav som gjelder for utdanningsfaglig kompetanse for din stillingstype. Du finner disse på Enhet for læring sine nettsider, under fanen "Pedagogisk kompetanse"

2. Dette er ikke et skjema for å søke fritak eller unntak fra de forskriftsfestede kravene.