Booking av standplass på det matematisk- naturvitenskapelige fakultet

Booking av standplass på det matematisk- naturvitenskapelige fakultet

Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet har tre standområder. Disse kan benyttes av interne (studenter, studentorgansiasjoner, ansatte) på fakultete og disse organisasjonene: TEKNA, NITO, Naturviterne, IAESTE, SPE Bergen Student Chapter, Pedagogstudentene og NTL UNG. Hvis du er en ekstern aktør ber vi deg ta kontakt med studie.matnat@uib.no for å undersøke muligheten for å få stå på stand hos oss.