Tilgjengelighetserklæring - Bli med på workshops i testing

Tilgjengelighetserklæring - Bli med på workshops i testing

I arbeidet med tilgjengelighetserklæringer trenger vi å bygge opp vår interne UiB-kompetanse på testing.

Workshopene, 12 i alt, vil ta for seg testing av ulike suksesskriterier, SK, og du vil finne hvilke som tas opp i de enkelte møtene i titlene på samlingene. Der det er naturlig, vil også andre suksesskriterier bli tatt opp.

Samlingene vil foregå i Teams, i regi av Media LT i samarbeid med arbeidsgruppen for tilgjengelighetserklæringer på UiB.

Opplegget er at deltakerne ser på at kursleder tester spesifikke suksesskriterier på et utvalg av UiB sine sider;
• Hvilke ulike verktøy brukes?
• Hvilke nettlesere bør testes?
• Hvilke operativsystemer bør man teste i?
• Hvordan kan eventuelle feil rettes?

Du vil motta innkalling i Outlook på et senere tidspunkt, så ikke glem å sette av tiden i kalenderen din!