Venteliste til UiB AI #5 ChatGPT – trussel eller mulighet i forskning og utdanning?