Ulrike Pihls hus - Eventbooking i fellesareal

Ulrike Pihls hus - Eventbooking i fellesareal

SV fakultetet tilbyr fire områder som studentorganisasjoner kan reservere i U.Pihls fellesareal.

1) Hvem kan reservere?
- Alle studentorganisasjoner organisert ved SV fakultetet. I tillegg kan andre organisasjoner søke, interne organisasjoner vil bli prioritert.

- Mindre organiserte grupper og organisasjoner kan reservere område 4. Dette stedet kan brukes til mindre arrangement, som strikkeklubber, aksjegrupper eller annen sosialt-relatert aktivitet.

- Kommersielle aktører har ikke mulighet til å reservere områdene.

2) Tidsfrist og behandling

• Reservasjon må sendes inn senest 3 virkedager før planlagt gjennomføring. For spørsmål, ta gjerne kontakt på huskontakt.upihl@uib.no

• Huskontakten tar også en vurdering på trykket i huset, dersom det over lengre tid er høyt trykk i huset innenfor angitt tidspunkt, kan søknaden også bli avvist.

3) Hvilke områder kan reserveres og når?
• Du kan reservere opptil to områder samtidig,
A: 1 & 2
B: 1 & 3
C: 2 & 3

For mer informasjon om Studenthuset Ulrike Pihls hus,
https://www.uib.no/svf/93206/studenthuset-ulrike-pihls-hus

Har du spørsmål om områdene? Huskontakt.upihl@uib.no

__________________________________________

Ulrike Pihls hus har ikke dedikert standplass, ettersom inngangspartiet er krevende brannvernsmessig. Derfor tilbyr vi område 1 til dette!