Hvordan gjøre forskningsdata åpne og FAIR? Åpent kurs ved UB/UiB fredag 26.05.2023 - 10.15-11.00

Hvordan gjøre forskningsdata åpne og FAIR? Åpent kurs ved UB/UiB fredag 26.05.2023 - 10.15-11.00

Vennligst registrer navn, e-post-adresse og institusjonell tilknytning for påmelding.