Søknadsskjema for utlån av ordbøker til saleksamen/skoleeksamen, Det psykologiske fakultet

Søknadsskjema for utlån av ordbøker til saleksamen/skoleeksamen, Det psykologiske fakultet

Det psykologiske fakultet har et begrenset antall ord-til-ord ordbøker som er ment for å bruke under skriftlig skoleeksamener holdt av fakultetet. Studenter kan ved behov søke om å få låne ordbok til slike eksamener. Fristen for å søke er 1 uke før eksamen.

Hvis du har mer enn én skriftlig eksamen som hører til Det psykologiske fakultet, vennligst søk for alle eksamener samtidig.

Vi vil gi deg beskjed om søknaden blir godkjent eller ikke per e-post.

Avtalevilkår
- Du kan kun søke om å bruke fakultetet sine ordbøker til eksamener som holdes av det psykologiske fakultet
- Ordboken vil bli levert ut til deg i eksamenslokalet, på eksamensdagen. Den MÅ bli levert inn igjen til eksamensvakt når eksamen er over.
- Dersom vi ikke har ordbøker tilgjengelig i ditt foretrukne språk, kan du søke om å få bruke privat ordbok. Privat ordbok må overholde UiB sine regler for ordbøker på eksamen. Regler for bruk av ordbok på eksamen.

Ved å sende inn denne søknaden, godkjenner du disse vilkårene.