Velkommen til BIO - seminar og middag 15. desember