Innmelding av behov for undervisningsassistanse og gjesteforelesere vår 2023

Innmelding av behov for undervisningsassistanse og gjesteforelesere vår 2023

Som alle vet er det fremdeles stillingsstopp på BIO, så det må søkes om all innleie. Dette gjelder både gjesteforelesere og assistenter til emner til våren.
Ingen kan ansettes før disse er godkjent.

Behov for assistanse til feltkurs, lab.-undervisning, seminar-/gruppeledelse, retting av oppgaver, skal meldes inn her. Det skal i hovedsak benyttes PhD'er med undervisningsplikt, vær edruelig i innmeldingen, vi må og prøve å bruke mer av teknikerne der dette er mulig.

Dersom det skal leies inn eksterne forelesere så skal disse godkjennes på forhånd og det skal avtales kontrakt med eksterne forelesere som har krav på betaling.Frist for å sende inn behov er 16 november 2022. Behov innmeldt etter fristen blir ikke vurdert.