Påmelding til MEDTBL601 - 2 sp kurs

Påmelding til MEDTBL601 - 2 sp kurs

Det er en målsetning å øke bruken av Team Basert Læring (TBL) ved Det Medisinske Fakultetet. Det er derfor behov for å formidle en god innføring og gi opplæring i bruken av TBL til undervisere.

Dette er et todelt kurs som består av en e-læringsdel og en praktisk del. Hvis man ønsker å dokumentere gjennomføringen i form av studiepoeng, gir kurset 2 studiepoeng som kan benyttes for pedagogisk basiskompetanse.

Vent med å melde deg opp til kurset til du vet at du kan levere de obligatoriske elementene. Innleveringsfrist i høstsemesteret er 1 november og i vårsemesteret 1 mai.

E-læringsdelen innholder:

- teoretisk informasjon om TBL
- oppskrifter på hvordan TBL kan gjennomføres i praksis

Den praktiske delen gjennomføres på eget initiativ og består i:

- observasjon av TBL undervisning som gjennomføres som del av timeplanlagt undervisning etter nærmere avtale med den som holder denne undervisningen
- Planlegge egen TBL sesjon og få tilbakemelding på planen
- Gjennomføre TBL sesjonen som timeplanlagt undervisning på et emne med observasjon fra en kollega som har erfaring med TBL

Denne e-læringsdelen i Mitt UiB er tilgjengelig for alle faglærere ved UiB som ønsker å sette seg inn i hva TBL er.

Ved påmelding og innlevering av obligatoriske elementer innen 1.november blir sensur gjennomført i høstsemesteret.
Ved påmelding og innlevering av obligatoriske elementer innen 1. mai blir sensur gjennomført i vårsemesteret.