Midler fra Rebekka Ege Hegermanns Legat (REHL) 2023 - Alrek helseklynge