Påmelding til erfaringsgruppe for studenter med autismespektertilstander

Påmelding til erfaringsgruppe for studenter med autismespektertilstander

Velkommen til erfaringsgruppe for studenter med Autismespektertilstander.

Erfaringsgruppen blir ledet av Gunhild S. Handgård (psykologspesialist v/Sammen Psykisk Helse) og Solveig Monstad (seniorkonsulent ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet) og varer i ett semester.

Ved å melde deg på erfaringsgruppen kan du delta på alle samlingene, men det er ikke obligatorisk oppmøte. Du gir beskjed til gruppelederne, dersom det er samlinger i løpet av semesteret du ikke kan delta på.

Det er 15 plasser i gruppen. Dersom det melder seg på flere, vil de første 15 påmeldte få plass. De som får plass vil bli kontaktet av gruppelederne i forkant av første samling. De andre vil få beskjed og mulighet til å sette seg på venteliste for neste semester (høst 2023).