Introduksjon til datahåndteringsplaner. Åpent kurs ved UB/UiB fredag 19.08.2022 kl 10:00-11:00

Introduksjon til datahåndteringsplaner. Åpent kurs ved UB/UiB fredag 19.08.2022 kl 10:00-11:00

Vennligst registrer navn, e-post-adresse og institusjonell tilknytning for påmelding.