Arbeidslivstorg på Alrek: Påmelding til å holde stand

Arbeidslivstorg på Alrek: Påmelding til å holde stand

Ved spørsmål ta kontakt med klyngefasilitator Berit Angelskår, e-post: berit.angelskar@uib.no