Arbeidsgiver: Meld intersesse for å holde stand til Student- og arbeidslivstorg, 23. september 2022

Arbeidsgiver: Meld intersesse for å holde stand til Student- og arbeidslivstorg, 23. september 2022

Vil du delta og holde stand på Karrieretorg der studenter møter arbeidsliv? Da kan du melde deg på her.
Tid: fredag 23. september kl 14.00-16.00
Sted: Alrek helseklynge, Midgard (0. etasje)

De som ønsker å delta må rigge egen stand med roll-up/plakat/banner og det de ønsker av annet informasjonsmateriale. Man får tildelt et bord og stoler fra oss. Det er ønskelig at noen med god oversikt over ulike typer stillinger som arbeidsgiver trenger, og hvordan rekrutteringsprosessen foregår, og hva de ser etter i når de rekrutterer. Dem som står på standen, må være forberedt på at det er de som tar ansvar for dialogen og trygger studenten i samtalen. Vi vil ha noen "verter" som tar kontakt med studentene som kommer og hører litt om deres bakgrunn, karriereønsker og hvilke stillinger og bransjer de kan være nysgjerrige på å vite mer om. Deretter geleider vertene dem til de bordene som er relevante.

Ved spørsmål ta kontakt med klyngefasilitator Berit Angelskår, e-post: berit.angelskar@uib.no