Informasjon om gjester / Information about guests

Informasjon om gjester / Information about guests

For å kunne hjelpe verter og gjester ved Matematisk institutt på best mulig måte, trenger vi litt informasjon om behovene til gjester som skal komme.

To assist hosts and guests in the Department of Mathematics, we need some information about the guests and their needs.