Nominasjon av søker til Tjenesteinnovasjonsprogrammet 2022

Nominasjon av søker til Tjenesteinnovasjonsprogrammet 2022

Programmet går over 3 samlinger:

Samling 1: 21.-22. september
Samling 2: 2.- 3. november
Samling 3: 7.- 8. desember

Nominasjonsfrist: 19. august