Selskapet til Vitenskapenes Fremme: Tilbud om gratis medlemsskap

Selskapet til Vitenskapenes Fremme: Tilbud om gratis medlemsskap

Selskapet til Vitenskapenes Fremme ble stiftet 12. desember 1927, og er i dag Bergens eldste tverrfaglige akademiske forum med jevn virksomhet.

Formålet er å fremme vitenskapelig liv og interesse og å spre opplysning om vitenskapen og dens betydning for samfunnet. Dette gjøres i hovedsak ved å holde foredragsmøter og ekskursjoner.

Selskapets foredragsholdere hentes fra hele landet og formidler ny kunnskap innen naturvitenskap, språk, litteratur, filosofi, historie, medisin og samfunnsfag.

De årlige ekskursjonene går til forskjellige regioner av Vestlandet. Turene legger vekt på landskapets arkeologi, botanikk, zoologi, kunsthistorie og på regionens forskningsbaserte virksomhet.

Som takk for stor tålmodighet under pandemien, har styret besluttet å tilby gratis medlemskap til alle på epostlisten. Dette får du ved å registrere deg her.

Medlemskapet gjelder for inneværende år, og blir fornyet automatisk. Du kan når som helst melde deg ut. Vi deler ikke informasjonen med andre.