Performance: Minervas stemme - 27.mai 2022

Performance: Minervas stemme - 27.mai 2022

Vi har gleden av å invitere deg til performance med Marthe Ramm Fortun i forbindelse med kunstprosjektet Minervas stemme, fredag 27. mai kl 18.00.

Marthe Ramm Fortun skaper en unik, tiårig performance-syklus spesielt for museet med én årlig performance frem til 2028. Til nå har tidsperioden rommet både korona og nedstegninger, graviditet og krig. Syklusen startet i 2019, og årets vil bli den fjerde i denne historiske rekken av særegne og vakre opplevelser av å samles.

Performancen er en del av kunstprosjekt «Minervas stemme», kuratert av Marit Paasche for KORO til Universitetsmuseet i Bergen. Prosjektet består av to fotografiske serier av Ramm Fortun, montert i henholdsvis museets første, andre og tredje etasje, samt to skulpturer av Mattias Härenstam i første etasje.

Hver årlig performance dokumenteres med et fotografi som etter hvert vil fylle det som startet som ti tomme rammer utenfor tårnsalen.


Tid: Fredag 27.mai kl 18.00
Sted: Universitetsmuseet i Bergen, Naturhistorie, Muséplassen 3, 5007 Bergen.
Møt opp ved hovedinngang ti minutter før kl 18. Det er viktig at du er presis.

Det er et begrenset antall billetter tilgjengelig og førstemann til mølla-prinsippet rår.
Det vil være venteliste, så meld fra til arrangøren dersom du blir forhindret i å delta.

Velkommen!