Innmelding av behov for undervisningsassistanse og gjesteforelesere høst 2022

Innmelding av behov for undervisningsassistanse og gjesteforelesere høst 2022

Som alle vet er det stillingsstopp på BIO per nå, så all innleie må det søkes om. Dette gjelder både gjesteforelesere og assistenter til emner til høsten.
Ingen kan ansettes før disse er godkjent.

Behov for assistanse til feltkurs, lab.-undervisning, seminar-/gruppeledelse, retting av oppgaver, skal meldes inn her. Det skal i hovedsak benyttes PhD'er med undervisningsplikt, vær edruelig i innmeldingen, vi må og prøve å bruke mer av teknikerne der dette er mulig.

Dersom det skal leies inn eksterne forelesere så skal disse godkjennes på forhånd og det skal avtales kontrakt med eksterne forelesere som har krav på betaling.Frist for å sende inn behov er 20 mai 2022. Behov innmeldt etter fristen blir ikke vurdert.