Påmelding til seminar om evaluering av måleegenskaper 9. juni

Påmelding til seminar om evaluering av måleegenskaper 9. juni

Professor emeritus Rolf Moe-Nilssen vil holde et seminar om evaluering av måleegenskaper. Det er i utgangspunktet laget for masterstudenter, men alle som har interesse for temaet kan delta.

Tid: Torsdag 9. juni kl. 0900-1500
Sted: Alrek - 3F9 Hardbakka eller Munin (avhengig av antall deltakere - påmeldte vil få beskjed på e-post)

Påmelding innen 8. juni kl 16.

Innhold:
• Måleteori
• Validitetsbegrep
• Reliabilitetsbegrep
• Variabilitet, målefeil eller dynamisk adferd?
• Design av metodestudier
• Assosiasjon, absolutt og relativ enighet
• Metodesammenligning
• Statistiske modeller og beregninger
• Beregning av utvalgsstørrelse
• Korrigere assosiasjoner for målefeil
• Multiitem testbatterier og spørreskjema
• Intern konsistens
• Prescore, endringsscore, og regresjon mot middelverdien
• Bruk av grafer
• Diskusjon av egne design og data (masterstudenter)