HMS-midler 2022 - Det medisinske fakultet

HMS-midler 2022 - Det medisinske fakultet

Det medisinske fakultet inviterer ansatte ved Det medisinske fakultet til å søke om HMS-MIDLER for tiltak innen virksomheten.

Fakultetets HMS-utvalg vil foreta en vurdering og prioritering av de innkomne søknadene.

Eksempler på tiltak som har fått støtte av fakultetets HMS-midler tidligere:
• Hjertestarter, førstehjelp/akuttbag til fellesareal
• HMS-relatert lab.utstyr som brannskap, CO2-måler, etc
• Treningsmateriell til felles trening i arbeidstiden (matter, strikker, vekter)

HMS-utvalget prioriterer søknader som gjelder:
• Tiltak for felles bruk – ikke bare en gruppe, men tiltak som er nyttig for mange
• Tiltak som favner flest mulig

Det gis ikke støtte fra fakultetets HMS-midler til tiltak som det naturlig kan søkes om fra UiBs Klimafond. Det gis heller ikke støtte til møteaktivitet/samlinger eller driftsrekvisita som vanligvis dekkes av enhetenes ordinære driftsbevilgninger.

Fakultetet har satt av inntil kr 150.000 for HMS-midler i 2022 med 50% egenandel for instituttene på søknader som blir innvilget.

SØKNADSFRIST: 17. AUGUST 2022