Utlysning av studentstipend ved Senter for krisepsykologi høsten 2022

Utlysning av studentstipend ved Senter for krisepsykologi høsten 2022

Vi ønsker å rekruttere en dyktig student med interesse for barn- og sorgforskning til prosjektet "Barriers to help seeking among bereaved parents – a systematic review", og to studenter til EU-prosjekt hvor ambisjonen er å gjøre rehabilitering til pasienter og pårørende med uhelbredelig kreft integrert som en naturlig del kreftomsorg og palliasjon.

Senteret vil finansiere hver av studentstipendiatene med kr. 25.000,- for høsten 2022.

Vi ønsker å rekruttere en mastergrads- eller hovedoppgavestudent som kan begynne september 2022 med mulighet for forlengelse våren 2023.

Det er ikke mulig å kombinere studentstipend og hovedoppgaveveiledning.

For deg som skriver hoved-/masteroppgave så er du forpliktet til å skrive en vitenskapelig artikkel når stipendiatperioden er over.