UNDERVISNINGSDAG FOR K1 OG K2 18 MAI 2022 /TEACHING DAY FOR K1 AND K2 18 MAY

UNDERVISNINGSDAG FOR K1 OG K2 18 MAI 2022 /TEACHING DAY FOR K1 AND K2 18 MAY

Sted: Auditoriet i Armauer Hansens Hus
Tid: 18 mai kL 12:00-15:15
PÅMELDINGSFRIST: 12 MAI!!