Søknad studentstillinger vitenskapelig studentkonferanse våren 2022

Søknad studentstillinger vitenskapelig studentkonferanse våren 2022

Søknad studentstillinger vitenskapelig studentkonferanse våren 2022
I forbindelse med studentkonferansen på Alrek 8. juni har vi behov for studenter til å:

1. Delta i gjennomføringen av studentkonferansen ved å lede sesjoner med påfølgende diskusjoner.

2. Bidra med planlegging og gjennomføring av sosialt arrangement i forbindelse med konferansen. Arbeidstiden er lagt til konferansen 8. juni, samt noen timer med forberedelse i forkant.

3. Evaluere konferansen. Arbeidstiden er i etterkant av konferansen, noen timer med felles evalueringsmøter.

Arbeidet blir lønnet med en timesats på 191 kroner. Antall arbeidstimer avtales ved ansettelse.

Søknadsfrist er 10. Mai

Har du spørsmål knyttet til stillingene kontakt:

Una Sølvik: una.solvik@uib.no