KF Open call 2022

KF Open call 2022

Søknadsfrist 31. mai 2022

Skal du søke om midler fra Kreftforeningens Open call 2022? Da må du fylle inn skjema og sende til økonomiseksjonen. Ansvarlig prosjektøkonom vil ta kontakt for utarbeidelse av budsjett.