Søknad om PES-midler 2022

Søknad om PES-midler 2022

Dette skjema fylles ut og sendes inn når prosjektleder har fått godkjent en EU-søknad som "eligible".
Se retningslinjer for tildeling av PES midler for 2022 her:
https://www.uib.no/boa/97622/prosjektetableringsst%C3%B8tte-pes