Påmeldingskjema for administrativt personell til OSKE, juni 2023