Kunstig Intelligens og Læringsanalyse i Utdanning

Kunstig Intelligens og Læringsanalyse i Utdanning

Seminaret er rettet mot de som designer og utvikler applikasjoner / verktøy som skal brukes innen utdanningssektoren. For at vi skal kunne tilpasse seminaret bedre mot dere som deltakere, stiller vi her noen spørsmål om applikasjon/materiale/verktøy (produkt). Innsamlet informasjon deles IKKE med andre deltagere. Det vil kun bli brukt å tilpasse innhold til brukere og for egen statistikk.