Søknad om hospitantstudierett

Søknad om hospitantstudierett

Du bruker dette skjemaet for søknad om hospitantstudierett. Søknadsfristen er 1. januar for vårsemesteret og 1. august for høstsemesteret. Søknader som kommer etter friisten blir likke behandldet. Det kan ikke søkes som å ta emner på profesjonsstudiene.