Invitasjon - Jubileumsforedrag og middag / Anniversary lectures and dinner

Invitasjon - Jubileumsforedrag og middag / Anniversary lectures and dinner

Torsdag 17. mars inviteres alle ansatte /Thursday March 17th, all employees are invited to:

- GEOs jubileumsforedrag som markerer UiBs 75 års jubileum /GEO's anniversary lecture which marks UiB's 75th anniversary på VilVite fra kl 13:30-17:30 (the lectures will be in Norwegian)

- Jubileumsmiddag for ansatte ved GEO på Lanternen kl 18:00-23:00 / Anniversary dinner for GEO at Lanternen at 18:00-23:00

Vi håper alle ansatt kan delta på begge arrangement / We wish all employees can attend both events.

Antrekk: pent / Dress code: Smart casual

Egenandel for middag er 250,- og må betales i resepsjonens kortautomat innen frist for påmelding 7. mars.
/Deductible for dinner is 250, - and must be paid at the reception's card machine within the deadline for registration, March 7th.

Påmelding via skjemaet under / Registration via the form below: