Søknad om forlenging av studierett (nynorsk)

Søknad om forlenging av studierett (nynorsk)

Dette skjemaet skal kun brukast av studenter ved Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen.

Meir informasjon og regler om forlenging av kontrakten får du hos din studierettleiar.