Søknad om forlengelse av studierett (bokmål)

Søknad om forlengelse av studierett (bokmål)

Dette skjemaet skal kun brukes av studenter ved Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen.

Mer informasjon og regler om forlengelse av kontrakten får du hos din studiekonsulent.