Påmelding "Brannvern" / Registration "Fire safety"

Påmelding "Brannvern" / Registration "Fire safety"

Gjennomgang av rutiner ved evakuering, befaring av rømningsveier og samlingsplass. Runden tar maks en halvtime. Oppmøte: kontor 249, Robert Graff Bakkevold

[in english]

Walk through routines in case of evacuation. The guided tour will take no more than half an hour. Meet at: office 249, Robert Graff Bakkevold