Påmeldingskjema for administrativt personell til OSKE12, desember 2021