Påmeldingskjema for administrativt personell til OSKE12, desember 2021

Påmeldingskjema for administrativt personell til OSKE12, desember 2021

Vi som vanlig hjelp fra administrative tilsatte til OSKE12, 8. desember.
Fyll ut feltene under. Velg de tidspunktene du kan delta.