Grønt Helsevesen - Lansering av rapporten (6 oktober 2021, kl 08.30-09.30)

Grønt Helsevesen - Lansering av rapporten (6 oktober 2021, kl 08.30-09.30)

Vi ønsker deg velkommen til lansering av rapporten.

Servering av kaffe og boller fra kl 8.00.

Mer infomasjon vil legges ut på www.gronthelsevesen.org