Påmelding til Ingvild Hernars disputas 9. september

Påmelding til Ingvild Hernars disputas 9. september

Prøveforelesning starter 10:15
Disputasen starter 12:15