Registrering av søknad om ekstern finansiering ved K1 / Registration of external funding applications at K1

Registrering av søknad om ekstern finansiering ved K1 / Registration of external funding applications at K1