Registrering av søknad om ekstern finansiering/Proposal registration form for external funding

Registrering av søknad om ekstern finansiering/Proposal registration form for external funding

(NO) Vennligst fyll inn dette skjemaet når du skal søke om prosjektmidler. Et varsel knyttet til din registrering vil bli sendt til BOA-teamet, din instituttleder og din administrasjonssjef. Alle søknader skal forankres faglig og økonomisk hos ditt institutt/senter, og alle søknader som sendes må registreres i våre økonomisystemer. Dette skjemaet er et verktøy ment for å sikre at disse administrative prosessene ivaretas. Det gir oss også verdifull informasjon for intern bruk. Informasjonen deles ikke utad.

(EN) Please fill this form to register your application for external funding. A notification will be sent to the BOA-support team, your Head of Department and Head of Administration. All applications must have academic and financial approval from your Department/Center, and they must be registered in our financial systems. This form is a tool intended to ensure that these administrative processes are taken care of. It also gives us valuable information for internal use. The information will not be shared with others.

*Fields marked with stars are mandatory. For the the remaining questions, please read through and answer where you can. All questions must be addressed prior to submission.