Søknad om hospitantstatus ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen (Nynorsk)

Søknad om hospitantstatus ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen (Nynorsk)

Fristen for å søke om hospitantstatus er 1. juni for å ta emne i haustsemesteret, og 1. desember for å ta emne i vårsemesteret.