Søknad om hospitantstatus ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen (Bokmål)

Søknad om hospitantstatus ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen (Bokmål)

Fristen for å søke om hospitantstatus er 1. juni for å ta emne i høstsemesteret, og 1. desember for å ta emne i vårsemesteret.