Validering av Jodkalkulatoren

Validering av Jodkalkulatoren

Har du lyst til å delta i en spennende studie der vi undersøker om det beregnede inntaket av jod fra Jodkalkulatoren til Opplysningskontoret for meieriprodukter (melk.no) stemmer overens med jodinntaket ditt målt med andre målemetoder?

Jod er et essensielt næringsstoff som er nødvendig for produksjon av stoffskiftehormoner, samt normal fostervekst og hjerneutvikling. En tilstrekkelig jodstatus er spesielt viktig for kvinner i fruktbar alder, og mange unge norske kvinner har et for lavt inntak av jod. Dette er bekymringsfullt ettersom å starte et svangerskap med for lav jodstatus er forbundet med risiko knyttet til vedlikehold av fosterets vekst og hjerneutvikling, samt mors helse.

Hvem kan melde seg på studien?
Vi søker friske kvinner i alderen 18-40 år

Hvem kan ikke delta i studien?
Enkelte tilstander og sykdommer kan påvirke utfallene i studien, og personer dette gjelder kan derfor ikke delta. Dette gjelder:
• Gravide eller ammende
• Kjent stoffskiftesykdom (f.eks. struma, hypertyreose, hypotyreose)

Kort om studien
Denne studien ønsker å undersøke om det beregnede jodinntaket fra Jodkalkulatoren til Opplysningskontoret for meieriprodukter stemmer overens med jodinntaket målt med andre metoder. Hensikten er å undersøke om Jodkalkulatoren er et pålitelig verktøy for å estimere jodinntak. Jodstatus er vanskelig å måle da det ikke fins gode metoder for å kartlegge inntak over tid. Det vanligste er å måle utskillelse i urin, noe som reflekterer siste døgns inntak, men da inntak kan variere mye fra dag til dag er det ikke et godt mål på jodstatus.

Deltakelse i studien innebærer to oppmøtedager. Ved oppmøte på den første dagen får du med deg utstyr til å ta urinprøver hjemme mellom oppmøtedagene. Den andre oppmøtedagen vil vi gjennomføre et kostholdsintervju og ta en blodprøve.

Studien vil foregå ved Forskningsenhet for Helseundersøkelser, i Årstadveien 21.

Som takk for deltakelsen i studien vil vi trekke en vinner av en Polar pulsklokke blant deltakerne.

For å kunne delta i studien må du skrive under på et samtykkeskjema. Dette blir gjort på den første visitten. Det er liten risiko forbundet med deltakelse i studien, og du kan når som helst, og uten å oppgi grunn, trekke deg fra studien.

Les nøye gjennom kriteriene for deltakelse og fyll ut skjemaet under for å melde din interesse. Dersom du melder interesse, vil en av prosjektmedarbeiderne ta kontakt med deg.