K2 - Egenmelding - forskningsprosjekter og datafiler som inneholder sensitive persondata

K2 - Egenmelding - forskningsprosjekter og datafiler som inneholder sensitive persondata

Vennligst fyll ut feltene nedenfor.

Når du peker på et felt, vil du se eventuell utfyllende informasjon til høyre for feltet.

Etter at du har fylt ut skjemaet, får du anledning til å lese over svarene og gjøre rettinger. Du kan selv velge om du vil lagre/ta utskrift av det utfylte skjemaet (ctrl+p) før du trykker "send".