Meld din interesse for å delta i Diabeteskoststudien (DIAKOST)

Meld din interesse for å delta i Diabeteskoststudien (DIAKOST)

Her kan du melde din interesse for å delta i et forskningsprosjekt som varer i 15 måneder, hvor vi skal undersøke effekten av to ulike kosthold på tilbakegang av type-2 diabetes.

Vi søker deltakere som:
• er diagnostisert med type-2 diabetes
• har langtidsblodsukker (HbA1c) lik eller over 48 mmol/mol (6,5%)
• at det er 10 år eller mindre siden diagnosen
• alder mellom 24-70 år
• BMI lik eller over 27 kg/m2

Studien innebærer at du:
• får en grundig helseundersøkelse
• blir tilfeldig tildelt ett av to kosthold
• får regelmessig oppfølging av klinisk ernæringsfysiolog og støtte til kostholdsendring
• får tilgang til verktøy som støtter din kunnskap og gjennomføringsevne
• er under oppsyn av diabeteslege
• møter fysisk i Bergen 5 ganger i løpet av studieperioden

De to kostholdene er:
• Energiredusert kosthold
• Lav-karbohydrat høy-fett kosthold

Du kan IKKE delta i studien dersom du:
• har hatt diabetes i mer enn 10 år
• tar insulin over 25 enheter
• har langtidsblodsukker over 12%
• har hatt hjerteinfarkt/slag innen 6 månedene
• har angst/depresjon/spiseforstyrrelse eller andre alvorlige psykiske lidelser
• er rus- eller alkoholavhengig
• kan ikke spise/drikke melkeprodukter

Studien gjennomføres ved Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU), som er koblet til Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssjukehus.

Etter påmelding kan du forvente at vi tar kontakt senest innen to uker. Du vil da motta et mer detaljert spørreskjema for å kartlegge om du oppfyller kriteriene for deltakelse i studien.

Les nøye gjennom kriteriene for deltakelse og fyll ut skjemaet under for å melde din interesse.

Har du spørsmål om studien eller ønsker mer informasjon kan du ta kontakt med oss på diakost@uib.no

Takk for interessen – vi ser fram til et godt samarbeid!