Onsdag 11. august 2021: Introduksjonskurs i publisering på www.uib.no