Arbeidsmiljøpris på Det medisinske fakultet 2021

Arbeidsmiljøpris på Det medisinske fakultet 2021

Prisen tildeles årlig til en person eller enhet/gruppe som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet.

Fullstendige framgangsmåte og vilkår for prisen finner dere på HMS-siden til fakultetet.
Ut fra en helhetsvurdering skal prisen tildeles den eller dem som har gjennomført eller tatt initiativ til nye og innovative tiltak etter minst ett av følgende kriterier:

1. Bidrar til å øke sikkerheten på arbeidsplassen.
2. Bidrar aktivt til et positivt arbeidsmiljø preget av inkludering og mangfold.
3. Bidrar til å øke forståelsen av og kunnskapen om arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.
4. Tiltak som bygger broer på tvers av organisasjonen, og som bidrar til at «vi - følelsen» styrkes.

Frist for å melde inn kandidat(er) er 17.desember 2021, juryen består av fakultetets HMS utvalg ledet av fakultetsdirektør Heidi Annette Espedal.

Utdelingen skjer på fakultets HMS dag 23.februar 2022.