UPED657: Digital studieteknikk – Hvordan bruke teknologi til å fremme studentenes læring 3. november 2021

UPED657: Digital studieteknikk – Hvordan bruke teknologi til å fremme studentenes læring 3. november 2021

3.11. (09.00 – 12.00 i Zoom)