Søknad studentstillinger vitenskapelig studentkonferanse våren 2021

Søknad studentstillinger vitenskapelig studentkonferanse våren 2021

I forbindelse med studentkonferansen på Alrek 16. juni har vi behov for studenter til å:

1. Delta i gjennomføringen av studentkonferansen ved å lede sesjoner med påfølgende diskusjoner.

2. Bidra med planlegging og gjennomføring av sosialt arrangement i forbindelse med konferansen. Arbeidstiden er lagt til konferansen 16. juni, samt noen timer med forberedelse i forkant.

3. Bistå med den tekniske avvikling av konferansen. Arbeidsoppgaver innebærer å tilrettelegge for digital streaming og hjelpe til med det tekniske på konferansedagen. Arbeidstiden er lagt til konferansen 16. juni, samt noen timer med forberedelse i forkant.

4. Evaluere konferansen. Arbeidstiden er i etterkant av konferansen, noen timer med felles evalueringsmøter.

Arbeidet blir lønnet med en timesats på 185 kroner. Antall arbeidstimer avtales ved ansettelse.

Søknadsfrist er 30. Mai

Har du spørsmål knyttet til stillingene kontakt:
Heidi Wattengård: mailto:heidiwatten@hotmail.com
eller
Una Sølvik: una.solvik@uib.no