Påmelding til Magnus Holmøy Brattebergs disputas 7. mai 2021

Påmelding til Magnus Holmøy Brattebergs disputas 7. mai 2021

Prøveforelesning starter 9:30
Disputasen starter 11:30