Påmelding til MEDPVEIL602 kurs i praksisveiledning høsten 2021